Geagte ouers / Dear Parents

Baie welkom by ons Wintersportdag van 18 Mei 2019 te Hopefieldgronde.
Graag kommunikeer ek die logistiek van die dag:

Welcome to our Winter sports day of 18 May 2019 at Hopefield sportsgrounds.
The logistics of the day are as follows:

Hekke open teen 7h00 / Gates open at 7h00

Hek / Gate A:
Gratis toegang vir busse / Free entrance for buses
Besoekers kan binne parkeer teen R50 ‘n motor / Visitors parking inside at R50 per vehicle

Hek / Gate B:
Toegang vir besoekers teen R10 per volwassene / Entrance for visitors at R10 per adult
Spelers en ondersteuners in skooldrag is gratis / Players and supporters in school uniform  can enter  for free.

Betaalmetodes:
Toegang en koepon-aankope kan met ons kaartfasiliteite of kontant gedoen word by Hek B. Nog ‘n koepon-verkooppunt op terrein.

Payment method:
Entrance and coupon sales with our card facilities or cash can be made at Gate B. Another point of coupon sales on the premises. 

Hek / Gate C: Slegs vir gebruik van ambulans / Only for use by the ambulance.

Sien aangehegte terreinplan en program (Netbal en Skaak) (Rugby) / See attached site plan and program (Netbal and Chess) (Rugby) 

Groete

Berdene Smit