Topolino PRIMARY / Primêr 

 

FINANSIËLE STRUKTUUR 2022 – FINANCIAL STRUCTURE 2022

FINANCIAL STRUCTURE 2022

DEBIT ORDER MANDATE

PRE-PRIMARY / Pre-Primêr 

FINANSIËLE STRUKTUUR 2022 – FINANCIAL STRUCTURE 2022

FINANSIËLE STRUKTUUR 2022 – AFRIKAANS

Volledige inligting vir 2021 die FINANSIËLE Jaar

Dankie dat u Topolino Pre-Primêr gekies het!

Through this door  shall there come no sadness. To this dwelling  shall there come no trouble. Through this door  shall there come no fear. In this school  shall there be no conflict. Shall this school be only  a place of blessing and peace.

Ons draai ons gesiggies na die Lig


Topolino Pre-Primêr  is ‘n Christelik  gefundeerde skool met
Laetitia Coetzé aan die hoof.  Die eerste tree vir kleuters voor hul Graad 1  te Topolino Privaatskool betree.


Skooltye

08h15 – 12h15 Graad 00/0 /Hasieklas   &   08h00 – 12h35 Graad R

Vanaf 07h00 soggens sal daar toesig wees vir kleuters wat vroeg afgelaai moet word. Kleuters moet middae stiptelik afgehaal word by hul klasonderwyseres anders sal u kleuter by die nasorg teen ‘n koste  geakkommodeer word.

Topolino Pre-Primêr sal vanaf 20 Januarie 2021 in aanvang neem. Nasorg vanaf 11 Januarie.

Kwartaaldatums

Eerste kwartaal: 20  Januarie –  26 Maart
Tweede kwartaal; 1 3 April –  25 Junie
Derde kwartaal: 20  Julie – 23 September
Vierde kwartaal: 12 Oktober – 8 Desember

 

Uitstappiedrag

Alle leerders moet ‘n Topolino Pre-Primêre Gholf – en Achiever hempie hê vir UITSTAPPIES asook ELKE MAANDAG & VRYDAG wanneer leerders uitstappiedrag dra. Die gholfhempie is verkrygbaar by Eldorina ( 022 713 1821)  Die Achiever hempie is verkrygbaar by Designworx (022 772 0589)

Klere & Ekstra klere

Alle klere en skoene moet asseblief duidelik gemerk wees. ‘n Ekstra stel klere word benodig vir die skool, sodat ons voorbereid is indien u kleuter dit benodig. Dit bly dan by die skool in u kleuter se rakkie. Moenie beste klere aantrek nie, dit verhoed dat jou kind  optimaal kan speel.

Klasse

Topolino Pre-Primêr bestaan uit 5 klasse met ‘n maksimum van 20 kleuters per klassie

18mnde- 3 jr    Afr/Eng        Hasieklas   Elmien Gunter &  Winnifred De Koker (assistent)

Graad 0        Afrikaans    Bytjieklas                                 Monique Steyn

Graad 0        Engels Butterfly Klas                                  Gail Lotz

Graad R        Afrikaans       Miertjieklas                          Laetitia Coetzé

Graad R        Engels Dragonfly Klas                                  Jenna Capell

 

Skoolfooie

 • Gr 00/0/Hasieklas (18mnde – 3jr) Die maandelikse fooi vir 12 maande is betaalbaar teen die einde van die maand vir die daaropvolgende maand.

Sien finansiële struktuur vir uitleg van fooie.

 • Gr R: Die maandelikse fooi vir 12 maande is betaalbaar teen die einde van die maand vir die daaropvolgende maand. Sien finansiële struktuur vir uitleg van fooie.
 • Let wel  Geen skoolgelde word saam met kleuters       skooltoe gestuur nie.    

 

Addisionele betalings

Alle gelde wat skooltoe gestuur word vir foto’s, bestellings ens. moet in ‘n duidelik gemerkte koevert / banksakkie geplaas word. Sorg asseblief vir die korrekte bedrag.

Die onderwyseres aanvaar geen verantwoordelikheid vir gelde wat wegraak  indien dit ongemerk  skooltoe gestuur word nie. Alle gelde vir buitemuurse aktiwiteite moet direk in die betrokke persoon se bankrekening inbetaal word. Geen kontant sal vir sulke betalings by die skool hanteer word nie.

 

Kosblikke

Slegs gesonde kos vir die kosblikke: joghurt, gedroogte vrugte, biltong, broodjie ens. Geen lekkergoed, koekies of gaskoeldrank nie. Merk asseblief u kleuter se kosblik en koeldrankbottel duidelik.

 

Bakkertjie (Onderhewig aan COVID prosedure)

Elke klassie sal deur die loop van die jaar ‘n weeklikse BAKKERTJIE hê. Elke kleuter sal een, dalk twee beurte kry om vir die maatjies in sy/haar klas ’n lekkerny saam te bring.  Dit kan enige iets wees wat die kleuter saam met mamma gemaak / voorberei het soos bv. ’n pakkie springmielies,  kolwyntjies, ‘n pankoek, fudge ens. Die res van die kinders bring dan elke Vrydag R5 skool toe om vir die Bakker te “betaal”. Dit sal dan in die plek wees van ’n snoepie.. Geld geïn word vir skool / klasapparaat aangewend.


Navrae

Enige navrae, boodskappe ens word deur ons sekretaresse, Reinet Marx,  hanteer by die kantoor  022 7722882. Sy sal vanaf 08h00 – 13h00 beskikbaar wees.           Die Pre-Primêre kantoor sal open  vanaf   18 Januarie 2021

Boodskapboek

Soggens, by die onderwyseres aan diens, sal daar ‘n boodskapboek wees waarin u enige belangrike boodskappe kan neerskryf vir die klasonderwyseres of  nasorg.

Medisyne

Indien u kleuter enige medisyne moet kry gedurende skooltyd moet u sy/haar klasonderwyseres daarvan verwittig. Dit moet in ‘n plastieksakkie wees en duidelik gemerk wees met u kleuter se naam en die nodige instruksies.

Kommunikasie lêer

Elke kind ontvang ‘n kommunikasie lêer. Hierop aangebring is u kleuter se naam en simbool (bv. Katjie). Alle kommunikasie van en na die onderwyseres word hierdeur gedoen. Alle briewe, vrae, kennisgewings ens. word so oorgedra na die huis. Stuur asseblief die lêer terug skooltoe op ‘n Maandag, nadat u die nodige inligting uitgehaal het. Indien u die lêer  sou verloor om een of ander rede, is u self verantwoordelik om dit te vervang. Geen los briewe sal huis toe gestuur word nie, aangesien dit verlore gaan.

Verjaarsdae (Onderhewig aan Covid prosedure)

Met u kleuter se verjaarsdag is u welkom om eetgoed/koek skooltoe te stuur. Jammer, geen partytjies. Let asseblief ook daarop dat uitnodigings slegs by die skool uitgehandig kan word indien almal in die klas genooi word, andersins moet dit na skool gereël word.

 Gesondheid en Veiligheid

Aansteeklike siektes / Verkoues / Kopluise

Laat u kleuter tuisbly totdat die aansteekperiode verby is. Daar is van tyd tot tyd swanger personeel en mammas en dit is vir hulle ook ’n risiko. Verkoues, maaggriep ens. kan gou die hele klas aansteek. Hou dan asseblief u kleuter tuis of tref ’n alternatiewe reëling indien u werk, totdat hy/sy beter is. Kopluise moet ook dadelik behandel word en as aansteeklik hanteer word. In die geval van waterpokkies, moet alle rowe af wees voor u kleuter terugkom skooltoe.

Uitstappies

Kleuters sal in klasverband met ‘n Topolino bussie vervoer word of busvervoer sal deur die skool gereël word.

 

Kleredrag vir uitstappies:

 • Denim / Plain, Navy kortbroek
 • Topolino Pre-Primêre gholfhempie, en of “Achiever” hempie
 • Tekkies

 

Aktiwiteite: Ingesluit by die skoolfooi (Onderhewig aan COVID prosedure)

Netbal

Netbal word weekliks by Topolino aangebied deur Juffrou Jenna ( Gr. R Eng). Sy sal al die Gr R dogters blootstel aan netbal en die gepaardgaande vaardighede. Hierdie aktiwiteit is verpligtend en die  koste is by die skoolfooi ingesluit.

Rugby- en krieketvaardighede

Rugby- of krieketvaardighede word weekliks by Topolino se sportveld aangebied deur Topolino se sportorganiseerder, Mnr Tiaan Genade. Hy rus die Gr R seuns op ‘n prettige manier toe met die nodige vaardighede asook vele ander aspekte soos onder andere saamwerk as ‘n span en goeie sportmanskap. Hierdie aktiwiteit is verpligtend en die koste is by die skoolfooi ingesluit.

Musik  with Renata

Renata Bothma bied Woensdae musiek in skooltyd aan vir Gr 0/00 leerders. Die koste is by die skoolfooi ingesluit.

Audiblox

Estelle du Plessis bied Maandae Audiblox in skooltyd aan vir al die Gr R kleuters.  Hierdie koste is by die skoolfooi ingesluit.

Addisionele aktiwiteite (nie ingesluit by die skoolfooi)

Keys-to-Heaven

Hul bied solosang, viool, kitaar, keyboard  ens. aan as individuele musiekonderrig.

Grant Clemitson : 073 598 6573

Monkeynastix

Word Dinsdae aangebied na skool. Dit word deur Karen Jansen v Rensburg aangebied. Die koste beloop R 380 per kwartaal en daar is ‘n registrasiefooi van

R200 aan die begin van die jaar, wat ‘n T-hemp insluit. Kontak haar : 072 397 2746

Beaux-Art (pottery en crafts)

Dit word aangebied deur Tracy-Ann en word soos volg ingedeel:

Dinsdae na skool. Die koste is R 460 per kwartaal en die inskrywingsfooi is R30.  Kontak haar :  079 812 4505

Playball

Word Donderdae aangebied deur Naomi Snyman. Die koste beloop R480 per kwartaal en daar is ‘n registrasiefooi van R150 aan die begin van jaar betaalbaar. Kontak haar : 079 464 0152

Nasorg

Daar is ‘n nasorgdiens vanaf 12h15 vir Pre-Primêre kleuters. Kossies word ingepak vir nasorg. Vir meer inligting kan u vir Marisca Sevenster kontak :

076 560 9723 of vir Lee-Ann van Riel : 082 296 6801. Sien die aanvullende inligting rakende koste ens.

Speelgoed of selfone

Geen speelgoed mag saamkom skooltoe nie! Hou dit liefs tuis aangesien ons geen verantwoordelikheid sal dra indien dit sou breek of wegraak nie.

Dissipline

Indien kleuters hul wangedra, sal hul weggeneem word van die res van groep en op ‘n dink-stoel/mat geplaas word. Hul kan weer by die groep aansluit, indien hul kan verskoning vra vir hul oortreding. Só word daar geleer dat jy verantwoordelikheid moet aanvaar  vir  jou dade.

Karakterontwikkeling

1 ste kwartaal: RESPEK
2 de kwartaal: REGVERDIGHEID
3 de kwartaal: VERANTWOORDELIKHEID
4 de kwartaal: EERLIKHEID

Ouerafsprake

Aan die einde van die 1 ste, 2 de en 3 de kwartaal is daar geleentheid vir u om u kleuter se klasonderwyseres te sien aangaande u kleuter se vordering.

Sake op die hart

Indien u enige sake op die hart het, is die volgende kommunikasielyn vir u in plek gesit vir u gerief :

 1. Klasonderwyseres 2. Hoof: Pre-Primêr           3. Hoof: Topolino Privaatskool

Klagte-vorms moet ingevul word om aandag te geniet. Dit is verkrygbaar by die kantoor.

Sonveiligheid

Smeer u kleuter asseblief in met sonskerm indien dit ’n warm dag gaan wees of pak hul Topolino pet in.

Hasieklas / 18 mnde – 3 jaar 

Bring die volgende saam op 20 Januarie, wanneer die skool begin.

 • Wet Wipes
 • ”Disposable wipes”
 • Sonroom
 • Boudjiesalf
 • Gesonde kos
 • Sippy cup / Bottels
 • “Pull ups” / Doeke
 • Ekstra stel klere

Voldag: Kombersie & kussing in ‘n groot plastiek houer.

Graad 00/ 0

Bring jou skryfbehoeftepakkie saam op 20 Januarie, wanneer die skool begin. Merk asseblief elke item duidelik sodat die kleuters maklik tussen hul en ander maats se skryfbehoeftes kan onderskei. Hierdie pakkie is verkrygbaar by Nikki Hammond (084 520 5010) teen R160 (Gr 00) en R260 (Gr 0).

Individuele items kan ook by haar bestel word.

Bring ook die volgende saam:

 • ‘n ou groot T-hemp van mamma (gemerk)

Graad R

Bring jou skryfbehoeftepakkie saam op 20 Januarie, wanneer die skool begin. Merk asseblief elke item duidelik sodat die kleuters maklik tussen hul en ander maats se skryfbehoeftes kan onderskei. Hierdie pakkie is verkrygbaar by Nikki Hammond (084 520 5010) teen  R410

Individuele items kan ook by haar bestel word.

Bring ook die volgende saam:

 • ‘n Ou groot T-hemp van mamma (gemerk)
 • ‘n Klein foto’tjie vir die verjaarsdagbord

Indien u enige navrae het , kontak ons gerus by 022 772 2882 gedurende skoolure.

Vriendelike groete

Laetitia Coetzé

Hoof : Topolino Pre-Primêr

FINANCIAL STRUCTURE 2022

FINANCIAL STRUCTURE 2022 – ENGLISH

Complete Information for the 2021 Financial year

Thank you for choosing

Topolino Pre-Primary 

Through this door shall there come no sadness. To this dwelling  shall there come no trouble. Through this door  shall there come no fear. In this school  shall there be no conflict. Shall this school be only  a place of blessing and peace. 

 We turn our faces to the LIGHT

Topolino Pre-Primary is a Christian based school with Laetitia Coetzé as the headmistress. This is the first step for children before they enter Grade 1 at Topolino Private School

School times

08h15 – 12h15 Grade 00/0/ Bunny Class & 08h00 – 12h35 Grade R

From 07h00 in the morning there will be supervision for children needing to be dropped off early. Children must be collected promptly, at midday, from their class teacher, otherwise your child will be sent to aftercare at an additional cost.

The first term commences on 20 January 2021.  Aftercare will begin on 11 January.

Term Dates

First term: 20 January –26 March
Second term: 13  April – 25 June
Third term: 20 July – 23 September
Fourth term: 12  October –8 December

 

Outing clothing

All children must have a Topolino Pre-Primary Golf & Achiever shirt which will be worn for OUTINGS as well as EVERY MONDAY & FRIDAY when the learners wear outing clothes. The golf shirt is available at Eldorina ( 022 713 1821). The achiever shirt is available at Designworx (022 7720589).

Clothing and Extra Clothing

All clothes and shoes must be clearly marked. An extra set of clothes is required, to be left at the school in your child’s locker, to ensure that we are prepared if your child may need them. Do not dress your child in new or fancy clothes as this prevents your child from playing freely.

Classes

Topolino Pre-Primary consists of 5 classes with a maximum of 20 children per class.

18 mths-3 yrs Eng/Afr   Bunny Class  Elmien Gunter & Winnifred De Koker (assistant)

Grade 0      Afrikaans   Bytjie Class                            Monique Steyn

Grade 0      English       Butterly Class                        Gail Lotz

Grade R      Afrikaans   Miertjie Class                         Laetitia Coetzé

Grade R      English       Dragonfly Class                      Jenna Capell

School Fees:

 • Gr 00/0/Bunny class (18 months – 3 years) The monthly fee for 12 months is payable at the end of the month in advance. See financial structure for layout of fees.
 • Gr R: The monthly fee for 12 months is payable at the end of the month in advance. See financial structure for  layout of fees.

 Please note: No school fees to be sent to school with your child.

 

Additional payments:

All money sent to school for photos, orders, T-shirts etc. must be placed in a clearly marked envelope / bank bag. Please ensure you enclose the correct amount.

The teachers accept no responsibility for any unmarked money that may go missing. All fees for extra-mural activities must be paid into the relevant bank accounts. No cash, for these activities, will be handled by the school.

Lunch boxes

Only healthy food to be packed in your child’s lunch box: yoghurt, dried fruit, biltong, sandwiches, etc.  No sweets, biscuits or fizzy cold drinks allowed. Please ensure that your child’s lunchbox and juice bottle are clearly marked.

Baker’s Day (Subject to COVID procedure)

Throughout the year, each class will have BAKER’s day once a week. Each child will be given the opportunity at least once, sometimes twice, to bring a tasty snack to school for each child in his/her class. It can be anything that the child bakes/prepares with mom’s help (i.e. popcorn, cookies, pancakes, fudge, etc.). The rest of the children bring R 5 to school on Fridays to “pay” the Baker. This will then replace the “TUCKSHOP”. The money raised will go towards new equipment for the classes / school.

 Enquiries

Any enquiries, messages, etc. will be handled by our secretary Reinet Marx on 022 772 2882.  She will be available from 08h00 – 13h00.  The Pre-Primary office will be open from  18  January 2021.


Message book

In the mornings, if you have any important messages for your child’s class teacher or for the aftercare, a message book will be made available with the teacher on duty.

Medicine

If your child needs to take any medicine during the school time please inform your class teacher.  Please ensure the medicine is in a plastic ziploc bag which has been clearly marked with your child’s name and the necessary instructions.

Communication file

Each child will receive a communication file. Your child’s name and their symbol (e.g. an apple) will appear on the front of their file. All communication to and from the teacher will be done via the communication file. Any letters, queries, notices, etc. will be given via this file. Please return the file to school on Monday after you have removed the necessary information. Lost files will need to be replaced at your own cost. No loose messages will be sent home as they tend to get lost.

Birthdays (Subject to COVID procedure)

You are welcome to send snacks/cake to school on your child’s birthday. Unfortunately no parties will be held at school. Please note that invitations to parties may only be handed out at school if all the children in the class are invited, If not, please distribute the invitations after school.

Health and Safety

Contagious diseases / Colds / Head lice

For all contagious illness’s please keep your child at home until the infectious stage is over. From time to time there may be pregnant staff and moms at the school and it is risky for them too. Colds, tummy bugs etc. can spread very quickly and infect the whole class. Please keep your child at home or make other arrangements if you work, until he/she is better. Head lice needs to be dealt with immediately and treated as highly contagious. In the case of chickenpox, all the scabs need to have healed before your child can return to school.

Outings

Children will be transported, in their class groups, with the Topolino school bus or a bus service will be arranged by the school.

Dress code for outings:

 • TopolinoPre-Primary golfshirt and/or “Archiever” shirt.
 • Jeans or plain navy shorts
 • Tekkies

Activities included in the school fees (Subject to COVID procedure)

Netball

Netball is offered weekly at Topolino by Teacher Jenna (Gr R Eng). She will introduce and develop the necessary netball skills for all Gr R girls. This activity is compulsory and costs are included in the school fees.

Rugby & Cricket Skills and Development

Rugby and cricket skills are offered weekly at Topolino’s sports field by Topolino’s sport organiser, Mr Tiaan Genade. He will provide, in a fun manner, all Gr R boys with rugby and cricket skills and other aspects such as working as a team and good sportsmanship. This activity is compulsory and costs are included in the school fees.

Musik with Renata

Renata Bothma offers music on Wednesdays during shool time for Gr 0/00 learners.  This cost is included in the school fees.

Audiblox

Estelle du Plessis offers weekly Audiblox classes, during school time, on Mondays for Gr R children. This cost is included in the school fees.

Extra-mural activities (not included in school fees)

Keys-to-Heaven

They offer individual music lessons for solo singing, violin, guitar, keyboard, etc.

Grant Clemitson: 073 598 6573.

Monkeynastix

Monkeynastix is held on Tuesday afternoons. It is offered by Karen Jansen van Rensburg. The fee is R 380 per term and a registration fee of R 200 is payable at the beginning of the year, this includes a Monkeynastix T-shirt.  Contact details: 072 397 2746.

Beaux-Art (pottery and crafts)

Tracy-Ann offers Beaux-Art classes held on Tuesday afternoons. The fees are        R 460 per term and a registration fee of R30  is payable at the beginning of the year.   Contact details: 079 812 4505.

Playball

Playball is held on Tuesdays. It is offered by Naomi Snyman. The fee is R480 per term and there is a registration fee of R150 which is payable at the beginning of the year.  Contact details: 079 464 0152.

Aftercare

Aftercare facilities are available for the Pre-Primary children from 12h15. Please pack an additional lunchbox if your child is attending aftercare. For more information please contact Marisca Sevenster on 076 560 9723 or Lee-Ann van Riel on 082 296 6801. Please refer to the additional information regarding costs etc.

Toys and cellphones

No toys may be brought to school! Please keep them at home as we take no responsibility for any lost or broken toys.

 Discipline

If children misbehave in class, they will be removed from the rest of the group for a bit of timeout. They will be placed on a thinking chair/mat where they will be given the opportunity to think about their behaviour and so learn to accept responsibility for their actions. Once they are ready to apologies for their offence they will be able to rejoin the group.

Character Development / Life Skills:
1st term:  RESPECT
2nd term: FAIRNESS
3rd term:  RESPONSIBILITY
4th term: HONESTY

Parent meetings

At the end of the 1st, 2nd and 3rd terms you will be given the opportunity to meet with your child’s class teacher to discuss your child’s progress.

Issues & Concerns

If you have any issues or concerns, the following communication line has been put in place for your convenience:

 1. Class teacher 2. Head: Pre-Primary 3. Head: Topolino Primary

Complaint forms must be completed before further action is taken. These are available in the office.

Sun protection

Please ensure that you put sun block on your child before they come to school. Don’t forget to pack their Topolino peak for outside play.

Bunny Class / 18 months – 3 years

Bring the following to school on 20 January when school starts.

 • Wet wipes
 •  Disposable wipes
 • Sun screen
 • Bum cream
 • Healthy food
 • Sippy cup / bottles
 • ”Pull ups” / Nappies
 •  Extra set of clothes         

Full day: Blanket and pillow in a large plastic container.

Grade 00 / 0

Bring your stationery pack to school on 20 January when school starts. Please label each item clearly to enable the children to easily identify which stationery belongs to them. The stationery pack can be purchased from Nikki Hammond (084 520 5010) at a cost of R260 (Gr 0) and R160  (Gr 00)

Individual items can also be purchased from her.

Please send the following items as well:

 • An old large t-shirt (clearly marked)   

 

Grade R

Bring your stationery pack to school on 20 January when school starts. Please label each item clearly to enable the children to easily identify which stationery belongs to them. The stationery pack can be purchased from Nikki Hammond (084 520 5010) at a cost of R410

Individual items can also be purchased from her.

Please send the following items as well:

 • An old large t-shirt (clearly marked)
 • A small photo for our birthday chart

 

If you have any queries, please feel free to contact us on 022 772 2882 during school hours.

 

Kind regards,
Laetitia Coetzé
Head: Topolino Pre-Primary

DEBIT ORDER MANDATE

TOPOLINO

TOPOLINO PRE-PRIMARY
10 Breë Street, Langebaan
(behind Sunny Park)
Tel: +27 22 772 2882


TOPOLINO PRIVATE SCHOOL
45 Sunbird Drive, Langebaan
Tel: +27 22 772 1132

FOLLOW US

PARTNERS