TOPOLINO SCHOOL PHOTOS

GRADE 00 – R

GRADE 1 – 7

Character Development: Topolino Private School

RESPECT

Term 1 ( Yellow )

 • Tolerance towards others.
 • Politeness and friendliness when greeting.
 • Respect for the opposite gender.
 • Patience towards one another.

FAIRNESS

Term 2 ( Orange )

 • Treating your friends fairly.
 • Giving everyone a turn to speak.
 • Participating and playing by the rules.
 • Taking responsibility for your own actions.

RESPONSIBILITY

Term 3 ( Green )

 • Planning Ahead.
 • Thinking before you act.
 • Perseverance.
 • Taking responsibility for your own actions, values and attitude.

HONESTY & TRUSTWORTHINESS

Term 4 ( Blue )

 • Honesty at all times.
 • “Your word is your honour.
 • Having courage to do the right thing.
 • Loyalty towards your family, friends, school and country.

LEIERSKAP

Monitors

Die graad 6 en 7 leerders is in 7 Projekte ingedeel.
1. Dierehok / Animal cage
2. Groente tuin / vegetable garden
3. Busse / Busses
4. Noodhulp / First aid
5. Klimraam / Jungle gym
6. Kleedkamers / Bathrooms
7. Media-monitors

In elke projek word daar spesifieke take verrig om verantwoordelikheid en leierskap te bevorder, om leiding te neem, sowel as om in ‘n groep saam te werk. Die projekte ruil elke tweede week.

Leiers

Topolino kies jaarliks 14 gr. 7 leiers vir ons leerlingraad.

Leierskap beteken dienslewering. Ons leiers samel elke jaar geld in vir die liefdadigheid “Tekkie Tax” deur plakkers te verkoop vir loslitdag. Hulle vorder ook gebruikte sporttekkies vir leerders van Langebaan Primêr en Karitas. Ons leiers volg ‘n diensrooster vir terreindiens en vlaghysing en doen alles in hul vermoë om met die veiligheid en dissipline te help.

‘n Hoogtepunt vir ons leerlingraad is ons jaarlikse kamp. Leiers ervaar praktiese leierskapwenke en leer om as ‘n groep saam te werk. Dié vaardighede word ingeoefen deur vlotbou op die dam, soek vir hul eie kos, rotsklim en abseiling. Natuurlik groei ons leerders ook geestelik op die kamp.

Wat ‘n voorreg en terselfdertyd ‘n nuwe verantwoordelikheid, om ‘n leier te wees.

SCHOOL ANTHEM

SCHOOL ANTHEM ( Click to view )

Waar die Langebaan se strandmeer vloei,
Flaminke aan die oewers broei
En die fynbos die veld met kleur beklee,
Staan ‘n skool wat hom verbind
Tot die toekoms van elke kind
Met ‘n visie so wyd soos die see.

Koor:
Topolino, Topolino, elke kind is ‘n juweel
Hier kry ons met kuns en kennis
Elk ons spesiale deel
Topolino, Topolino, ons is besig om te bou
Aan die gawes waarmee God ons toevertrou.

Waar daar seile oor die water vaar,
Ou Postberg die natuur bewaar
Is eeu oue spore vasgelê
Heer, wil U die voetspoor wees
Wat ons lei deur  U gees
Topolino wil U dankie sê!

Where we children grow up big and strong
With special teachers to help us
What a blessing we have to be here
Spending precious days together
Learning God’s valuable lessons
Topolino each child is a jewel!

TOPOLINO

TOPOLINO PRE-PRIMARY (GR 00 - GR R)
10 Bree Street, Langebaan (behind Sunny Park)
(GR 00 - GR R) Tel: +27 22 772 2882


TOPOLINO PRIVATE SCHOOL (GR 1 - GR 7)
45 SUNBIRD AVENUE, LANGEBAAN
(GR 1 - GR 7) Tel: +27 22 772 1132

PARTNERS

FOLLOW US