Topolino was so bevoorreg om eerstehandse kennis aangaande waterveiligheid op te doen. Met die naderende Desember vakansie en die see op ons drumpel is waterveiligheid ‘n prioriteit.

Kelly van NSRI het het die leerders toegespreek rondom” Rather save than sorry” en “Hands on CPR”.  Topolino leerders is nou waterveilig.

Topolino was so bevoorreg om eerstehandse kennis aangaande waterveiligheid op te doen