‘n Hartlike uitnodiging om deel te wees van ons eerste interskole week teen Long Acres.

Gedurende hierdie week sal daar geen buitemuurse aktiwiteite by die skool plaasvind nie en ons daaglikse akademiese rooster is aangepas vir die doel. Volg asb. hierdie kommunikasieblad noukeurig. / Please join us for the very first interschools week against Long Acres. There will be no extra murals during the week and the academic timetable has also been adapted for this purpose.  

MAANDAG / MONDAY – 28 Mei / May

Gholf Interskole te Mashie Gholfbaan / Golf Interschools at the Mashie Golf Course

 • Leerders ontvang eksamen uiteensetting / Learners receive exam schedule.
 • Alle leerders dra skooldrag met ‘n gholfhempie of ‘n pet om hul ondersteuning aan ons gholfspan te toon. / Learners wear the school uniform with a golf shirt or peak to show their support for our team.
 • Gr. 1-2 verdaag 12h45 / Gr. 1-2 leave at 12h45 – Gr.3 verdaag 13h45 / Gr.3 leaves at 13h45 /  Gr. 4 – 7: 14h00 Ondersteuners dra skooldrag/Supporters in school uniform.

Gholfspan / Golf team

Verdaag / Depart: 13h30

Aanmeld / Report at: 14h00

Kleredrag / Dress:  Topolino sporthemp, Topolino broekie / rompie, wit tekkies en sokkies. / Topolino sports shirt, Topolino shorts / skort, white socks and trainers.

 

DINSDAG / TUESDAY – 29 Mei / May

Landloop / Cross Country at the Country Estate

 • Alle leerders dra skooldrag met enige ander soort tekkies om hulle ondersteuning aan ons Landloopspan te toon. / Learners wear their school uniform with any trainers to show their support for the athletes.
 • Gr. 1-3 verdaag 13h45 / Gr. 1-3 leave at 13h45 / Gr. 4 – 7:  14h00
 • Ondersteuners parkeer by Oxigym en stap na “Driving Range”/ Supporters park at Oxygym and walk to the Driving Range from there.

Landloopspan  / Cross Country team

Verdaag / Depart :  13h30

Aanmeld / Report at:  14h00

Kleredrag / Dress:  Topolino sport- of atletiekklere, hardlooptekkies en sokkies. / Topolino sport or athletic clothes/ white socks and running trainers.

WOENSDAG / WEDNESDAY– 30 Mei / May

HOKKIE / HOCKEY AT LONG ACRES

 • Alle leerders dra skooldrag met enige snaakse sokkies om hulle ondersteuning aan ons Hokkiespanne te toon. / Learners wear their school uniform with any funky socks to show their support for the hockey teams.
 • Gr. 1-7 verdaag 12h45 / Gr. 1-7 leave at 12h45
 • Akademiese rooster. Periodes 1 -6  word gevolg. / Academic timetable. Periods 1 – 6 will be followed.
 • Geen tuiswerk vir leerders Gr. 1 – 7. Nasorg by Topolino Pre-primêr. / No homework for Gr. 1 – 7 learners. Aftercare at Topolino Preschool.

Hokkiespanne  / Hockey teams:

Verdaag / Depart :  12h45

Aanmeld / Report at:  13h45

Kleredrag / Dress:  Topolino sporthemp, Topolino broekie / rompie, wit tekkies en Topolino hokkiesokkies. / Topolino sports shirt, Topolino shorts / skort, trainers and Topolino hockey socks.

DONDERDAG / TUESDAY– 31 Mei / May

KULTUUR INTERSKOLE BY TOPOLINO/ CULTURAL INTERSCHOOLS AT TOPOLINO

 • Alle leerders dra skooldrag met iets wat kultuur verteenwoodig bv. grootbrille, ‘n das, gekleurde strikke ens. om hulle ondersteuning aan ons Kultuurspan te toon. / Learners wear their school uniform with something funky to show their support for the cultural team, e.g. big spectacles, a tie or colourful ribbon, etc.
 • Gr. 1-7 verdaag 12h00 / Gr. 1-7 leave at 12h00
 • Deelnemers meld aan: 13h45 / Participants arrive at: 13h45
 • Akademiese rooster. Periodes 1 – 5 word gevolg. / Academic timetable. Periods 1 – 5 will be followed.
 • Geen tuiswerk vir leerders Gr. 1 – 7. Nasorg by Topolino Pre-primêr. / No homework for Gr. 1 – 7 learners. Aftercare at Topolino Preschool.
 • Snoepie en Koffiewinkel beskikbaar. / Tuckshop and Coffee shop will be available.
Lokaal/Venue Afdeling/Category Junior/Senior Tyd/time
A Bybelvasvrae / Bible Quiz Juniors 14h30-15h15
A Bybelvasvrae / Bible Quiz Seniors 15h30-16h15
B Small Talk Juniors 14h30-15h30
C Algemene vasvrae / General knowledge Seniors 14h30-15h30
D Skaak / Chess Junior/Senior 14h30-15h15
E Kuns / Art Juniors 14h30-16h30
F Kuns / Art Seniors 14h30-16h30
G Tegnologie / Technology Juniors 14h00-15h15
G Tegnologie / Technology Seniors 15h30-16h45

VRYDAG / FRIDAY– 1 JUNIE / JUNE

RUGBY & NETBAL INTERSKOLE / RUGBY AND NETBALL INTERSCHOOLS AT LONG ACRES

 • Alle leerders dra winterskooldrag. / Learners wear their school uniform
 • Akademiese rooster. Periodes  1 -3  word gevolg. / Academic timetable. Periods 1 – 3 will be followed.
 • 10h00 personeel en leerders stap na parkie vir pouse. (Onthou kospakkie) / Learners and staff  walk to the park for Break. Remember lunch boxes.
 • Vandaar gaan ons na NG Kerksaal vir Groot Brag. Ouers is welkom om 11h15 aan te sluit. / From there we will go to the Dutch Reformed Church hall for the Big Brag. Parents are welcome to join at 11h15.
 • Leerders verdaag om 13h00 by saal. / Learners leave the hall at 13h00.
 • Die hele skool meld om 13h45 op die pawiljoen by Long Acres aan. / At 13h45 the whole school assembles on the pavilion at Long Acres.
 • Gratis toegang. / Free entrance.
 • Busleerders word na Long Acres geneem. / Bus learners will be transported to Long Acres. 
 • Optog / Parade: 14:00
  Tyd/Time A-veld/field B-veld/field C-veld/field – Gras/Grass
Rugby 14:30 0/9 0/7
14:55 0/8
15:20 0/11 A
16:10 0/13 A
Netbal/Netball 14:30 0/12 A 0/8 B 0/7 B
14:55 0/11 A 0/9 B 0/7 A
15:20 0/11 B 0/8 A
15:45 0/10 A 0/9 A
16:35 0/ 13 A

17:15: Oorhandiging van trofeë / Handing over of trophies

My wens is dat hierdie Interskole baie brûe in Langebaan sal bou.

Baie dankie vir u toegewyde ondersteuning. ‘n Interskole glansblad verskyn in die Weslander  van 24 Mei 2018.  Bestel gerus u Topolino Buff by Natasha  076 846 5633 en u ondersteuners baadjies by Eldorina 022 – 713 1821.  / It is my wish that the Interschools will build bridges in Langebaan. Thank you very much for your continued support. The Interschools glossy insert will be in the Weslander of 24 May 2018. Please feel free to order a Buff from Natasha 076 846 5633 and a supporters’jacket from Eldorina 022 – 713 1821.

Berdene