Die graad 5we van Topolino het ‘n wonderlike geleentheid gehad om die Khoisan te herleef. Met ‘n klasbesoek aan !Khwattu is skuilings, Khoisankuns, vuurmaaktegnieke en die slingervelletjies ervaar.