WELCOME TO TOPOLINO PRIVATE SCHOOL

Enrollment is a simple process but done correctly can ensure the process is painless and simple. Please see all documents required to be completed.

INSKRYWINGS

Om die Graad R inskrywingsvorm af te laai kliek hier.
Om die Graad 1 – 7 inskrywingsvorm af te laai kliek hier.

Die volgende dokumente word vereis om in te skryf by ons skool:

Na assessering van Topolino en konsultasie van die vorige skool, sal die ouers in kennis gestel word.

In die geval van ‘n positiewe kennisgewing, sal die leerder toegelaat word na die bewys van betaling van die inskrywings fooi en die eerste maand se skool gelde.

Die inskrywings fooi is nie terugbetaalbaar nie.

ENROLMENT

To download the Grade R enrolment form Click Here
To download the Grade 1 – 7 enrolment form Click Here

The following documents are required, for enrolling at our school:

After an assessment by Topolino and consultation with the previous school, the parents will be notified.

In the case of a positive notification, the learner will only be admitted after proof of payment  of the enrolment fee and the first month of school fees.

The enrollment fee is non-refundable.

TOPOLINO PRIVATE SCHOOL CONTACT FORM

TOPOLINO

TOPOLINO PRE-PRIMARY
10 Breë Street, Langebaan
(behind Sunny Park)
Tel: +27 22 772 2882


TOPOLINO PRIVATE SCHOOL
45 Sunbird Drive, Langebaan
Tel: +27 22 772 1132

FOLLOW US

PARTNERS