Our characteristic for term 2 is Fairness.

WELCOME TO TOPOLINO PRIVATE SCHOOL

The enrolment process can feel daunting but by completing the necessary documents below it becomes a simple and painless process. 

INSKRYWINGS

Om die Inskrywingsvorm af te laai kliek hier.
Om Graad 1 informasie af te laai kliek hier.

Die volgende dokumente word vereis om in te skryf by ons skool:

 • Inskrywingsvorm
 • Voltooide kontrak
 • Ondertekende gedragskode
 • Afskrif van geboortesertifikaat
 • Afskrif van beide ouers se ID dokumente
 • Afskrif van kliniek kaart
 • Nuutste rapport
 • Oordrags dokument van vorige skool
 • Finansiële goedkeuring van vorige skool

Na assessering van Topolino en konsultasie van die vorige skool, sal die ouers in kennis gestel word.

In die geval van ‘n positiewe kennisgewing, sal die leerder toegelaat word na die bewys van betaling van die inskrywings fooi en die eerste maand se skool gelde.

Die inskrywings fooi is nie terugbetaalbaar nie.

.

ENROLMENT

To download the Enrolment form Click Here
To download Grade 1 information Click Here

The following documents are required, for enrolling at our school:

 • Enrolment form
 • Completed contract
 • Signed code of conduct
 • Copy of birth certificate
 • Copy of both parents’ IDs
 • Copy of clinic card
 • Latest report
 • Transfer document from previous school
 • Financial clearance from previous school

After an assessment by Topolino and a consultation with the previous school, the parents will be notified.

In the case of a positive notification, the learner will only be admitted after proof of payment  of the enrolment fee and the first month of school fees.

The enrolment fee is non-refundable.

TOPOLINO PRIVATE SCHOOL CONTACT FORM

TOPOLINO

TOPOLINO PRE-PRIMARY
10 Breë Street, Langebaan
(behind Sunny Park)
Tel: +27 22 772 2882


TOPOLINO PRIVATE SCHOOL
45 Sunbird Drive, Langebaan
Tel: +27 22 772 1132

FOLLOW US

PARTNERS