Topolino News Letter

Topolino News Letter

Beste  ouers/voogde Die nuwe skooljaar is reeds lekker op dreef, en is ons opgewonde oor al die geleenthede en positiewe vooruitsigte vir 2017! Dit is ons wens dat elke leerder, ouer, onderwyser en almal verwant aan die pragtige skool,  met entoesiasme sal deelneem...